מדיניות פרטיות

האמור במדיניות הפרטיות – כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד,

כל האמור מיועד לגברים ונשים כאחד.

במדיניות הפרטיות תוכל לקבל מידע על איסוף המידע ושימושיו השונים,

נושא הפרטיות הינו נושא רציני וחשוב לנו מאוד, לכן אנו פועלים תחת החוק להגנת הצרכן ודואגים

לשימור פרטיותם של כלל לקוחותינו וקוראינו.

מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ומומלץ לקרא אותן בעיון ועד הסוף,

באמצעות השימוש באתר https://nadlan-gov.co.il/ הינך מביע הסכמתך כי תעשינה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות הנ"ל.

המפעיל ראשי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.

בכל מקרה בו יבוצעו שינויים, יעודכן מועד עדכון מדיניות הפרטיות המופיע בראש עמוד זה

ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר,

שינויים במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם בעמוד זה.

הערות והשלמות ניתן להעביר ל

מבית חזון שיא בע"מ 514334366

050-5599259 | 072-2500100 | https://nadlan-gov.co.il/